När krävs åskskydd?

Innehållsförteckning

När krävs åskskydd?

När krävs åskskydd?

Åskskyddets uppgift är att fånga in blixturladdningen och leda strömmen från byggnaden ner till marken. Du kommer långt genom att installera ett överspänningsskydd, även kallat inledningsskydd. Det ser till så att det inte kommer in mer ström i ledningarna än det ska.

Vad händer om blixten slår ner i ett hus som har en åskledare ä?

- Byggnader har oftast bra åskledare som leder spänningen från blixten. Då blir det inga större skador på varken hus eller människor. Elledningar kan dock orsaka brand ifall ditt hus har dålig åskledning. Om blixten slår ner i huset kan det börja brinna i isoleringen i byggnaden eller i elledningarna, förklarar Berg.

Är det farligt att vara inomhus när det åskar?

Med kunskap om åska och åskskydd kan du skydda både dig själv och dina prylar vid ett åskväder. Det bästa sättet att undvika att bli träffad av blixten är att stanna inomhus. Undvik att röra eller stå nära lampor eller andra elektriska apparater som är kopplade till ett vägguttag.

Har alla hus åskledare?

Viktigaste är dock inte att montera upp åskledare, utan att låta en installatör se över elsystemet. Risken för åskskador i villor ökar i takt med de alltfler elektriska och elektroniska installationer som vi gör. Ändå har bara en försvinnande liten del av alla enfamiljshus fullgott åskskydd.

Relaterade inlägg: