Kan biskop?

Innehållsförteckning

Kan biskop?

Kan biskop?

En biskop (från grekiskans epískopos, ungefär 'tillsynsman') är en person med ett visst sorts ämbete inom flera religiösa institutioner. Biskopar finns framförallt i kristna samfund, i vilka biskopen är den högste kyrklige ledaren inom ett visst stift.

Hur länge är man biskop?

Hur länge innehar man ämbetet? – Det är inte så vanligt att sluta innan pensionen. Sen är man formellt biskop tills man dör – en biskop emeritus är en biskop som inte har en tjänst.

Hur gammal är ärkebiskopen?

Antje Jackelén, född Zöllner den i Herdecke i Nordrhein-Westfalen i dåvarande Västtyskland, är ärkebiskop av Uppsala i Uppsala stift och Svenska kyrkans primas sedan .

Relaterade inlägg: