Vad är en bra socionom?

Innehållsförteckning

Vad är en bra socionom?

Vad är en bra socionom?

Socionomen ska ha ett helhetsperspektiv på klientens problem. Man måste ha bred kunskap om vilka olika instanser som finns och hur allt är organiserat, vilka ”kringresurser” som finns. Det är också viktigt att kunna samarbeta med olika instanser i samhället.

Hur mycket tjänar du som Socionomkonsult?

Denna lön får du som socionomkonsult Din lön som socionomkonsult på Medkomp ligger på mellan 45 000 sek och 60 000 sek. Vilken den blir baseras på din kompetens och erfarenhet.

Vad kan man bli när man läser socionom?

Som socionom möter du alla typer av människor i olika och ofta svåra perioder av deras liv. ... Många socionomer arbetar som socialsekreterare inom kommunen. Andra är chef eller biståndshandläggare i äldre- och handikappomsorg. Ett annat vanligt yrke är kurator på skola eller inom hälso- och sjukvården.

Hur mycket tjänar en socionom i månaden?

En medellön för socionomer brukar ligga på 33975 kr, men lönen beror naturligtvis på var någonstans i landet du arbetar och vilken yrkesroll du har.

Vad tjänar en socionom 2020?

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för socionom, ospec....Löneskillnader mellan män och kvinnor.
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201733 800 kronor33 800 kronor
201834 900 kronor35 000 kronor
201935 500 kronor34 900 kronor
202036 200 kronor35 700 kronor

Hur många poäng för att komma in på socionomprogrammet?

Om du läser på Komvux, räcker det med 2400 poäng för ta ut Examen. Om du läser på gymnasiet, så är det minst 2500 poäng som du måste ha betyg i. Man kan ha några F (max 10% av poängen) men inte i vilka kurser som helst. Utan godkänt betyg i Matte 1 kan man inte få examensbevis.

Relaterade inlägg: