Vem äger Associated Press?

Innehållsförteckning

Vem äger Associated Press?

Vem äger Associated Press?

Ägare: Peje Emilsson.

Var kommer följande nyhetsbyråer från TT?

TT arbetar cirka 100 journalister. Byrån har redaktioner i Stockholm, Göteborg, Malmö, Bryssel och Sydney.

Vem äger AFP?

AFP är dock autonom och dess stadgar förbjuder direkta bidrag från den franska staten.

Vad betyder nyhetsbyrå?

Nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter samt i flera fall även bilder till massmedierna (press, radio, TV). De första nyhetsbyråerna förmedlade företrädesvis nyheter om internationell ekonomi till företag. Världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, startade i Paris 1835 och använde sig från början av brevduvor.

Relaterade inlägg: