Vad betyder ordet asbest?

Innehållsförteckning

Vad betyder ordet asbest?

Vad betyder ordet asbest?

Själva namnet asbest antyder att det är svårt att bli av med asbest, då det kommer från det grekiska ordet asbestos som betyder oförstörbar eller outsläcklig. ... Några användningsområden som asbesten har använts till är i golvmaterial, i lim, i fix- och fogmassa, i isolering samt i brandskydd men även i annat.

Vad är asbestsanering?

Vid professionell asbestsanering används dammsugare med speciella filter anpassade till asbestfibrer. I många länder finns ett omfattande regelverk som reglerar hur asbestsanering ska ske. I Sverige ska arbeten för sanering/rivning/borttagande av asbest bedrivas enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vad betyder eternit?

Eternitplattan blev uppfunnen i slutet av 1800-talet av en man från Österrike vid namn Ludvig Hatschek. Eternitplattan består av en massa som i sin tur består av tio procent asbest i vatten och 90 procent cement. Den fick sitt namn från det latinska ordet aeternitas som betyder evighet.

Vad finns det asbest i?

Asbest kan förekomma i många olika sorters byggnader

 • rörisolering.
 • värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar.
 • ventilationstrummor och ventilationsaggregat.
 • asbestcementskivor på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp.
 • fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar.
 • fönsterkitt.

Hur farligt är det med asbest?

Om man andas in asbestfibrer kan man få allvarliga sjukliga förändringar, främst i andningsorganen. Fibrerna kan orsaka flera allvarliga lungsjukdomar som till exempel cancer. Den vanligaste cancerformen är mesoteliom, som är en sällsynt men mycket allvarlig form av cancer orsakad av asbestexponering.

Hur farliga är Eternitplattor?

Fakta om eternit Sysav tar årligen emot drygt 4 000 ton asbesthaltigt avfall, majoriteten av det är eternit. Det är när materialet går sönder och asbestdamm bildas som det blir farligt. Dammet kan vid inandning orsaka skador på lungorna och framkalla cancer.

Hur får man bort asbest?

Vad ska man tänka på om man ska sanera själv?

 1. Använd mask med P3-filter.
 2. Använd saneringsoverall med huva.
 3. Använd tätslutande handskar.
 4. Undvik helst att sanera inomhus. ...
 5. Grannar ska inte utsättas för asbestdamm. ...
 6. Eternitplattor: Plocka ner dem försiktigt och undvik att bryta dem så att det dammar.

När började man använda eternit?

Det stora genombrottet för eternitplattan kom i samband med Stockholmsutställningen 1930 och med funktionalismens byggnader, under följande årtionden blev eterniten ett väldigt populärt byggnadsmaterial. Allra populärast blev materialet på västkustens många trähus, där fasaderna blev hårt åtgångna av de salta vindarna.

Vad användes eternit till?

Eternit användes ofta som tak- och fasadbeläggning. Men i mitten av 1970-talet kom det första asbestlarmet. Flera personer som hade arbetat i eternitfabriken fick lungcancer och andningsbesvär. Det blev många dödsfall.

Hur vet man om det finns asbest i huset?

Det är väldigt svårt att veta huruvida det förekommer Asbest i en byggnad, och därför måste man ofta skicka materialprover på analys för att på så sätt få ett definitivt svar. Om det visar sig att det förekommer Asbest i en byggnad så bör man överväga Asbestsanering.

Relaterade inlägg: