Vad är Inkassoombud?

Innehållsförteckning

Vad är Inkassoombud?

Vad är Inkassoombud?

Det är vanligt att en borgenär anlitar ett annat bolag för att få hjälp med inkassoåtgärder för att driva in fordringar. Det andra bolaget är då ett inkassoombud. Den som vidtar inkassoåtgärder för andras räkning, eller övertar fordringar för att driva in dem, ska som huvudregel ha tillstånd för sin inkassoverksamhet.

Vad är Restkrav?

Restkrav. När skulden har blivit delbetald skickas ett restkrav på resterande belopp till gäldenären.

Vad händer om man hamnar i inkasso?

Har du fått ett inkassokrav i brevlådan så måste du inom den angivna tiden antingen betala skulden och alla extra avgifter eller, om du anser att kravet är felaktigt, bestrida det. Om du betalar inom tidsfristen så avskrivs inkassoärendet utan att någon betalningsanmärkning registreras på dig.

Vad innebär det att en skuld har lämnats till inkasso?

Ett inkassokrav kommer inte från Kronofogden, utan från ett inkassoföretag. Det är vanligt att borgenären väljer att lämna sin fordran till ett inkassoföretag i stället för att själv fortsätta försöka driva in pengarna. Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget, som skickar ut ett inkassokrav till gäldenären.

Kan man få avbetalningsplan hos inkasso?

Om du fått ett krav på betalning som är korrekt men som du inte kan betala just nu kan ni alltid komma överens om en avbetalningsplan. ... Om kravet som du fått hemskickat är korrekt men att du inte kan betala skulden i sin helhet brukar inkassobolagen, men även andra företag, kunna upprätta en avbetalningsplan.

Vad menas med betalningsanmärkning?

Om du inte betalar dina räkningar i tid kan du få en betalningsanmärkning. Det är en anteckning i ett register hos ett kreditupplysningsföretag om att du tidigare inte betalt i tid och kan leda till att du till exempel får svårt att ta lån.

Vad ska ingå i ett inkassokrav?

Enligt 5§ inkassolagen ska ett inkassokrav vara skriftligt och innehålla följande uppgifter, tydligt angivna: Namnet på den som kräver pengar (borgenären) Vad som är grunden för skulden. Vilket belopp som du blir krävd på (fordran)

När hamnar man i inkasso?

Betalningspåminnelsen skickas av företaget som inte har fått betalt för en räkning, det kallas även för fordringsägaren. ... Om fakturan och inte heller betalningspåminnelsen har betalats, går ärendet vidare i processen och ett inkassokrav skickas ut. Det görs från ett inkassobolag, till exempel oss på Lowell.

Relaterade inlägg: