Kan man använda maskätna äpplen?

Innehållsförteckning

Kan man använda maskätna äpplen?

Kan man använda maskätna äpplen?

Svar: Frukten har blivit angripen av äppelvecklare. Ingångshålet och gången in till kärnhuset är fyllt med larvens exkrementer. Det mesta av fruktköttet är dock oskadat. Kanske är det inte så kul att äta äpplena som de är, men det går att skära bort det maskätna och ta tillvara resten av äpplena till mos eller must.

Vad kan man göra med fallfrukt?

I flera av Sveriges kommuner kan man också lämna in fallfrukten till återvinningscentraler. Där rötar man frukten till biogas som är ett miljövänligt drivmedel för bland annat bussar och bilar.

Hur tar man hand om äppelträd?

Skötselråd för friska äppelträd

  1. Håll äppelträden friska året om. ...
  2. En klibbig ring runt stammen hindrar skadeinsekter. ...
  3. Rönnen är en god fruktkamrat, värd för rönnbärsmalen. ...
  4. Snyggt men inte bra i längden. ...
  5. Har du otur sitter fruktmumien kvar hela vintern. ...
  6. Beskär äppelträdet på vintern men gör det med måtta.

Vad gör man med äppelträd?

Skadade och döda grenar tar man bort först. Sedan tar man bort de grenar som växer rakt upp, neråt eller inåt trädet. Grenar lågt nere kan vara i vägen eller växa ut i en gång och behövs därför tas bort. Hålls trädet lägre är det också lättare att skörda frukterna.

Varför blir det Rönnbärsmal i äpplena?

Rönnbärsmalen är en liten fjäril vars larver normalt lever på rönnbär. Vissa år när det är ont om rönnbär och malens population är ovanligt stor kan den skapa stora skador i äppelodlingar. Larverna bildar små gångar i fruktköttet och gör äpplena otjänliga att äta och musta på grund av en tydlig bitter bismak.

Hur blir man av med Rönnbärsmal?

Produkter för bekämpning av rönnbärsmal utgörs av till exempel fällor. Dessa fällor är väldigt enkla att använda och du placerar dem runt träden som är drabbade av malens besök. Fällorna lockar sedan till sig rönnbärsmalen som fastnar i fällan och inte kan ta sig därifrån.

Relaterade inlägg: