Hur får man poolvattnet klart?

Innehållsförteckning

Hur får man poolvattnet klart?

Hur får man poolvattnet klart?

Kemisk rening i kombination med poolens fysiska reningssystem, till exempel ett sandfilter som tar bort smutspartiklar, ger dig ett friskt och klart vatten att bada i. För att reningen ska fungera behöver man hålla koll på vattnets pH-värde.

Vad händer om det är för mycket klor i poolen?

Högre klorvärden är inte hälsosamt att bada i ger hudirritation och kan ge problem med andningsvägarna. För privat bruk räcker normalt 1 enhet klor. ... Det viktiga är att pH värdet är mellan 7,0 och 7,4 annars blir kloret aggressivt och angriper metalldelar och gummipackningar samt ger hudirritationer.

Får inte poolvattnet klart?

Det är viktigt att du chockklorerar din pool varje vecka med rätt mängd chockklor för din poolstorlek. Ibland får du grumligt poolvatten efter att man chockklorerat, det kommer av de döda algerna och bakterierna som inte hunnit filtrerats bort.

Hur får man bort grumligt vatten i poolen?

För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.

Kan man bada i högt pH?

Om pH-värdet är högt (över 8,0) kan vattnet bli såpaliknande och kloret mindre effektivt. Faktiskt så är klorförbrukningen dubbelt så stor vid pH 8,5 som vid pH 7,4. Dessutom riskerar du så kallad kalkutfällning med grumligt vatten som följd, om du tillsätter klor i vatten med för högt pH-värde.

Vad ska pH-värdet ligga på i poolen?

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. pH-skalan går från 0 till 14 där pH 7 är neutralt. Högre än 7 ger basiskt vatten och lägre än 7 ger surt vatten. Optimalt pH-värde i en pool är 7,2 – 7,6.

Relaterade inlägg: