Vad ska man göra med Björnloka?

Innehållsförteckning

Vad ska man göra med Björnloka?

Vad ska man göra med Björnloka?

Plöjning, användning av kultivator eller jordfräs fungerar utmärkt att bekämpa jätteloka med. Jordbearbetning kan ge bättre effekt än både slåtter, grävning och rotkapning. Men jordbearbetning ska självklart inte användas på mark som det finns värdefulla växter, djur eller natur på.

Kan får äta lupiner?

Akuta förgiftningar inträffar när stora mängder lupiner konsumeras över kort tid. Symptomen är dålig aptit och andnöd följt av kramper och andningsförlamning. Kronisk lupinförgiftning orsakar leverskador på djuren. Det finns lupinarter som kan orsaka fosterskador.

Relaterade inlägg: