Vad händer med Kinnevikaktien?

Innehållsförteckning

Vad händer med Kinnevikaktien?

Vad händer med Kinnevikaktien?

Sista dagen för handel i Kinnevikaktien innan aktiespliten inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är fredagen den . ... Inlösenaktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm under tiden från och med onsdagen den till och med onsdagen den .

Vad ska man göra med Kinnevik aktien?

Kinneviks aktier är registrerade hos den svenska värdepapperscentralen, Euroclear Sweden, och därför måste en automatisk utskiftning av Kinneviks innehav i Zalando göras i form av Svenska Zalandoaktier så att alla aktieägare i Kinnevik kan ta emot aktierna.

Vad gör bolaget Kinnevik?

Ett entreprenöriellt investmentbolag med 80 års historik Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Vad betyder Il B?

Split med obligatorisk inlösen innebär att bolaget delar upp sin aktie i en ordinarie aktie och en obligatorisk inlösenaktie, där den senare per automatik löses in till ett förutbestämt pris.

Vad är en utskiftning?

Utbetalning av återstående medel till aktieägarna i samband med likvidation av ett aktiebolag kallas utskiftning och den görs av likvidatorn när kallelsetiden för okända borgenärer gått ut.

Relaterade inlägg: