Vad gäller vid flygande besiktning?

Innehållsförteckning

Vad gäller vid flygande besiktning?

Vad gäller vid flygande besiktning?

En flygande inspektion är när en bilinspektör eller en polis stannar dig när du är ute och kör för att kontrollera ditt fordon. Om det finns brister kan polisen ge dig böter eller vidta hårdare åtgärder. En flygande inspektion kan ske när som helst utan förvarning, en så kallad stickprovskontroll.

Vad är normala Bromsvärden?

På besiktningsprotokollet anges bromsvärden i kilonewton (kN) för varje hjul på fordon med hydrauliska bromssystem och två axlar. ... Skillnader i bromskraft mellan hjulen på samma axel får uppgå till högst 30 procent och om skillnaden är mer än 30 procent underkänns fordonet.

Vad betyder fullständig inspektion?

11 § Vid kontroll av fordon ska inspektionen omfatta alla komponenter i det kontrollerade systemet. 13 § Vid kontroll av fordon som sker i samband med annan trafik- övervakning och utan att flygande inspektion är planerad får inspektionen begränsas ytterligare och omfatta endast del av ett system.

Vem sköter kontrollen av Besiktningsverksamhet?

3 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

Relaterade inlägg: