Vilken drottning svärmar?

Innehållsförteckning

Vilken drottning svärmar?

Vilken drottning svärmar?

Svärmen slår sig därför snart ned på en gren eller något annat lämpligt föremål och bildar en hängande klunga. Om man tar in denna i en tom kupa bosätter sig svärmen i den. I den lämnade kupan har minst en ny hona kommit fram och blivit hälsad som drottning av arbetsbin.

Hur fungerar Bisamhället?

I ett bisamhälle bor en drottning, cirka 1 000 drönare (hanbin) och 60-80 000 arbetsbin (honbin) som både jobbar inne och utanför bikupan med allt från städning och vaktning till att samla nektar och pollen från blommor. Drönarnas (hanbin) enda arbetsuppgift är att befrukta drottningen.

Hur många bin i en svärm?

Ett bisamhälle, som kan bestå av 10.000–70.000 enskilda bin, ser sig själva som en enda individ. Det är naturligt för bina att vilja svärma för att föröka sig och bli två individer.

Relaterade inlägg: