Kan man släcka Motorlampan?

Innehållsförteckning

Kan man släcka Motorlampan?

Kan man släcka Motorlampan?

Det enkla svaret är ja. Det går att släcka felkoder. Det händer till och med att lampor tänds utan att något egentligen är fel och i de fallen kan det räcka med att bara radera felkoderna.

Vad betyder blinkande Motorlampa?

Motorvarningslampan varnar och gör föraren uppmärksam på att något är fel. När motorvarningslampan tänts innebär det att bilen detekterat något fel eller problem som gör att motorn eller avgasreningen inte fungerar som det är tänkt. Vanligtvis behöver bilen omgående komma in på verkstad för att felsökas.

Hur släcker man Motorlampan på Volvo v50?

Jo så här:

  1. Håll inne nollställningen för trippmätaren.
  2. Slå på tändningen. Håll fortfarande inne knappen för nollställning av trippmätare. Håll knappen intryckt i 10 sekunder.
  3. Slå av tändningen och släpp sen trippknappen. Klart.

Hur släcker man Motorlampan på Saab 9 3?

"Check engine" tänds då styrsystemet hittat något fel. Om felet inte hittas under följande starter så kommer lampan släckas efter tre gånger. Om den lyser är det ok att köra med motorn, blinkar den ska man dock stänga av motorn omgående. Om du tar bilen till Saab så kan de läsa ut felkoderna som genererats.

Relaterade inlägg: