Vem bekämpar parkslide?

Innehållsförteckning

Vem bekämpar parkslide?

Vem bekämpar parkslide?

Parkslide från grannens tomt har spridit sig till vår tomt. Vem ska ta bort den? Eftersom parkslide inte är förbjuden enligt någon lagstiftning som rör invasiva främmande arter har grannen ingen skyldighet att bekämpa parkslide. Parkslide på din egen tomt kan du ta bort.

Kan man elda parkslide?

Inte elda ovanjordiska delar, rötter eller jordstammar. Det är svårt att säkerställa att de minsta rotdelarna bränns upp helt. De kan överleva efter eldning under flera år. Flytta inte/använd inte jordmassor där parkslide finns eller har funnits.

När ska man klippa parkslide?

– Om du bara orkar ta ner den en gång om året så gör det nu på hösten innan den vissnar. Den har då som mest energi i skottet, så innan den skickar ner energin i rötterna bör du ta den. Om det är möjligt så undvik att klippa, detta kommer bara att skapa ett mycket tätare bestånd.

När ska man bekämpa parkslide?

Bekämpa parkslide Första huggningen bör göras när de första skotten visar sig och den sis ta före växten går i vila under hösten. Detta bör upprepas årligen under ett flertal år. Använd inte hackande redskap då även små delar kan slå rot och ge upphov till nya plantor.

Är parkslide ätlig?

De är goda att äta så länge de ger ifrån sig ett poppande ljud när man bryter av stjälken. Först ett varningens ord: Om du tillreder parkslide, så häll kokande vatten över allting som varit i kontakt med växten.

Relaterade inlägg: