Vad gäller vid alkoholtillstånd?

Innehållsförteckning

Vad gäller vid alkoholtillstånd?

Vad gäller vid alkoholtillstånd?

För att beviljas ett serveringstillstånd måste du som sökande och din verksamhet uppfylla krav på lämplighet:

  • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
  • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid.

Vad gäller vid alkoholservering?

SERVERINGSTIDER Servering av alkoholdrycker får ske mellan de klock slag restaurangen har serveringstillstånd. Normaltiden är kl. 11:00-01:00. Efter serveringstidens slut får ingen alkohol serveras (gäller både gäster och personal) och efter 30 minuter ska lokalen vara utrymd på gäster.

Vad gäller vid restaurangbesök?

Allmänna råd till serveringsställen

  • begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,
  • möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,
  • markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och.

Vilken tid får man börja servera alkohol?

Om inte kommunen beslutar annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

Vem ger serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du ha tillstånd, som du ansöker om hos kommunen.

Relaterade inlägg: