Vad är parodontal sjukdom?

Innehållsförteckning

Vad är parodontal sjukdom?

Vad är parodontal sjukdom?

Parodontit (eller parodontal sjukdom) är en bakteriell infektion av de vävnader, ligament och ben som omsluter och stödjer dina tänder, även känt som parodontium. Det är ett av de mer allvarligare stadierna av tandköttssjukdom. Parodontit är irreversibel och kan leda till tandlossning.

Kan tandlossning gå tillbaka?

Inflammation är en risk Gingivit leder i vissa fall till parodontit. Men inflammationen kan gå tillbaka och ska alltså inte betraktas som ett förstadium till parodontit utan snarare som en risk.

Kan man stoppa parodontit?

För att bromsa, och förhoppningsvis stoppa, sjukdomen behandlas man på liknande sätt som vid en mindre allvarlig parodontit. Ibland utförs även mindre operationer. Ytterligare ett alternativ är att avlägsna tanden. Många tandläkare har god erfarenhet av att behandla parodontit.

Vilka faktorer orsakar parodontal sjukdom?

De viktigaste faktorerna är arv, rökning och den orala mikrofloran men det finns också ett antal systemsjukdomar som påverkar den parodontala hälsan. Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar med förhöjd blocksockernivå som gemensam nämnare. Sjukdomen drabbar ca 4 % av den svenska befolkningen över 15 år.

Vilken är den vanligaste parodontala sjukdomen?

I en metaanalys från 2014 av 72 epidemiologiska studier om parodontal hälsa/sjukdom i olika befolkningar globalt ses följande: Globala prevalensen av svår parodontit är ca 11 % Svår parodontit är den sjätte vanligaste sjukdomen i världen.

Hur utvecklas parodontit?

Tandlossning börjar med en tandköttsinflammation oftast orsakad av bakteriebeläggningar längs tandköttet. Bakterierna orsakar en infektion runt tänderna och kroppen svarar då med en inflammation som försvar. Genom att kroppen bekämpar infektionen i tandköttet bryts även stödjevävnaden ned som håller upp tanden.

Kan en lös tand växa fast igen?

Om tanden enbart har slagits lite lös finns stor chans att den växer fast igen, med förutsättningen att den fortfarande sitter på sin plats. Låt tanden vara och undvik att belasta den för mycket. Tandköttet kan blöda lite och tänderna kan kännas ömma.

Relaterade inlägg: