Vem ringa vid viltolycka?

Innehållsförteckning

Vem ringa vid viltolycka?

Vem ringa vid viltolycka?

Om en viltolycka inträffar ska man ringa 112. När djur, både vilt och tamdjur, körs på i trafiken måste man alltid ringa 112 och anmäla olyckan, det är olagligt att inte anmäla. Tänk på att: Placera ut varningstriangel och markera olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.

Vem tillfaller viltet?

Svar: Viltet tillfaller som utgångspunkt jakträttshavaren på den fastighet där viltet faller. Föll råbocken på din fastighet så tillfaller råbocken den som har jakträtten på din fastighet.

Relaterade inlägg: