När jordfelsbrytaren löser ut?

Innehållsförteckning

När jordfelsbrytaren löser ut?

När jordfelsbrytaren löser ut?

Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet (IΔn) löser skyddskretsen ut och bryter strömmen.

Vad händer om man kopplar jorden fel?

Så länge det går lika mycket ström i faserna och nollan så induceras inget till ringkärnan, men när man får obalans genom ett läckage till jord så får man ett magnetiskt flöde till ringen. Då ger det en ström i lindningen på kärnan och när den strömmen är tillräckligt stor slår brytaren ifrån.

Vilken typ av jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytare klassificeras utifrån vågformen hos läckströmmen de ska reagera på. ... För att ge tillräcklig personlig säkerhet används som regel jordfelsbrytare Typ A som löser ut inom 30 ms vid 10 mA eller 30 mA (milliAmpere). Typ B är en jordfelsbrytare som löser ut vid 300 mA vilket krävs för brandsäkerhet.

Hur letar man jordfel?

Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes, här finns ett jordfel.

Relaterade inlägg: