Hur stor är Ivön?

Innehållsförteckning

Hur stor är Ivön?

Hur stor är Ivön?

Ivösjön, ca 7 meter över havet, och med ett största djup av 50 meter. Ivön och Enön är de största öarna i sjön. Ivö är ungefär 7 km lång och 3 km bred. Ivö är låglänt utom i norr, där urbergshöjden Ivö klack (134 m.

Vad betyder Ivö?

Namnet har tolkats som ön i Iwi, som sannolikt var sjöns ursprungliga namn. Namnet på sjön skulle, enligt tolkningen, ha med idegran att göra. Geologiskt består Ivö av kalkberggrund, i söder överlagrad av morän och havssand. I norr reser sig ett restberg av urberg, Ivö klack, som också är ett naturreservat.

Var ligger Ivön?

Ivö, även Ivön, är en ö i Ivösjön i nordöstra Skåne i Kristianstads kommun. Landarealen är 12,89 kvadratkilometer och därmed Skånes största ö. (Ven är 7,48 km2). På ön ligger småorten Ivö.

Relaterade inlägg: