Vad göra med lerjord?

Innehållsförteckning

Vad göra med lerjord?

Vad göra med lerjord?

Rätt omhändertagen är lerjorden en utmärkt trädgårdsjord. Du förbättrar den bäst genom att på hösten tillföra barkmull och sand. Även torv och gröngödsel kan göra nytta för att få till en mer lättarbetad struktur. Det kan vara lämpligt att på hösten gräva ner jordförbättring med en bredbladig grep.

Kan gräs växa på lera?

Det positiva med lerjorden är att gräsrötterna kan växa i leran och det behövs endast 10-20 cm med matjord uppepå.

När ska man sanda gräsmattan?

Det uppstår fula, gulgröna vattendränkta fläckar där gräsmattans rötter inte får tillräckligt med syre. Detta sker när jorden är mycket tät eller vattendränkt. För att rötterna ska kunna andas och gräset bli grönt igen behöver du lufta och sanda gräsmattan. ...

Vad kan man odla i lerjord?

Här är några förslag: Bondpion, luktpion, trädgårdsstormhatt, agastache, jättedaggkåpa, ulleternell, akleja, plymspirea, oktoberaster, stjärnflocka, blodormrot, fingerborgsblomma, silvermartorn, solros, kärleksört, iris, krollilja, myskmalva, kantnepeta, jättevallmo, höstflox, stäppsalvia, kransveronika.

Vilken jord till lerjord?

Tung lerjord blir ypperlig odlingsjord om du undviker att trampa i den och håller den täckt med ett rejält lager med organiskt material. Ett ofta förekommande råd till den som har tung lerjord är att blanda sand i den för att göra jorden mera lättarbetad.

Hur djupt går gräsrötter?

Längre gräs = längre gräsrötter som ju då också blir starkare så 5-6 cm är nog inte så dumt om man vill ha en stark gräsmatta. Gräsklippet ska man sedan låta ligga kvar, för det gödslar gräset och förmultnar till ny fin jord. Vill minnas att jag hört att man aldrig ska klippa mer än 1/3 av gräsets längd.

Var köper man gräs på rulle?

Hos Turfman köper du färdigt gräs av högsta kvalitet! Gräs på rulle gör att du har din gräsmatta klar direkt. Våra små rullar är perfekta för dig som gör det själv. Vårt gräs på rulle är tåligt och ger dig en användbar och snygg gräsmatta.

Relaterade inlägg: