Vad beror nervsmärta på?

Innehållsförteckning

Vad beror nervsmärta på?

Vad beror nervsmärta på?

Nervsmärta beror på skador eller sjukdomar i nervsystemet. Både en direkt skada på nerven och tryck på nerven gör att du kan få ont. Vid nervsmärta får du ofta förändrad känsla i till exempel huden. Smärtan kan även stråla ut i en arm eller ett ben.

Kan nervsmärta försvinna?

Läkemedlen finns i olika grupper, äldre antidepressiva läkemedel (tricykliska antidepressiva) och något nyare så kallade SNRI-läkemedel som kan användas vid diabetesrelaterad nervsmärta. Läkemedel mot epilepsi har visat sig effektiva även mot nervsmärta.

Hur känns det när en nerv läker?

Nervsmärta kan upplevas på en mängd olika sätt. Den kan uppträda som huggande, brännande, molande, bultande, utstrålande eller krampaktig. Den kan också orsaka känslor av hetta eller kyla. Vid kronisk nervsmärta har man har en långvarig smärta i kroppens nerver.

Vad händer i kroppen vid långvarig smärta?

Smärtsinnets känslighet ökar när man har haft ont länge, så vid långvarig smärta är det tyvärr vanligt att smärtvolymknappen ställer sig på max. Detta kallas på läkarspråk ”central sensitisering” och innebär ofta att smärtnivån ökar och att smärtan breder ut sig. Central sensitisering är svår att behandla.

Vad lindrar nervsmärta?

De läkemedel som rekommenderas vid perifer nervsmärta är i första hand tricykliska antidepressiva (TCA) eller gabapentin, i andra hand pregabalin, i tredje hand SNRI, i fjärde hand tramadol och i femte hand morfin eller oxikodon.

Vilka drabbas av fibromyalgi?

Besvären beror på att nervsystemet har blivit känsligare och tolkar smärta på ett annorlunda sätt. Ungefär 2–4 procent av befolkningen drabbas av fibromyalgi, men mörkertalet är antagligen stort. Det är främst kvinnor som får diagnosen, men även män och barn kan få fibromyalgi.

Kan en skadad nerv läka?

Trots att nerver kan repareras med hjälp av kirurgiska tekniker måste de sedan växa tillbaka hela vägen från skadan till musklerna. Nerver växer med en hastighet av cirka en millimeter per dag, vilket innebär att det i värsta fall kan ta flera år innan de återfår kontakten med musklerna.

Kan cancersmärta komma och gå?

Smärta vid cancer beror ofta på metastaser i skelettet. Det vanliga är att smärtan kommer smygande och långsamt förvärras. Men ibland kan den komma akut, till exempel om metastasen leder till ett benbrott. Smärtan är väl lokaliserad.

Hur lång tid tar det för en nerv att läka?

Nerver växer med en hastighet av cirka en millimeter per dag, vilket innebär att det i värsta fall kan ta flera år innan de återfår kontakten med musklerna. Problemet är att efter så lång tid har muskeln förändrats så till den grad att den ofta inte längre går att använda.

Hur lång tid tar det för en skadad nerv att läka?

Ett funktionsbortfall distalt om skadan behöver inte innebära att nerven är helt delad. Även en kontusion, kompression eller traktion kan orsaka funktionsförlust. Om traumat är måttligt kan det leda till en övergående blockering av nervimpulserna, neurapraxi, och nerven brukar då återhämta sig helt på 3–6 veckor.

Relaterade inlägg: