Hur mycket är 5 kkr?

Innehållsförteckning

Hur mycket är 5 kkr?

Hur mycket är 5 kkr?

Kkr är en förkortning av kilokronor dvs 1 000 kronor. Används nästan uteslutande i akademiska sammanhang, företrädesvis nationalekonomiska beräkningar; i verkliga livet säger man "tusen kronor".

Vad står K för i kSEK?

Om man ska skriva flera tusen eller flera miljoner så kan man använda sig av prefixen kilo och mega och då skriva kSEK och MSEK. Det här är mer vanligt att man ser i årsredovisningar och liknande. ... Man kan även se förkortningar som TSEK, tkr, kkr, Mkr, mnkr, mdkr och det betyder då tusen, miljoner och miljarder kronor.

Hur skriver man miljoner kronor?

I Svenska språknämnden (Språkrådet sedan 2006) bok Skrivregler från 1987 rekommenderades förkortningen milj., som förkortning av miljoner. Nästa upplaga av boken (1991) föreskrev förkortningen mnkr för miljoner kronor.

Hur mycket är 1 tkr?

Ibland när man har väldigt stora tal så kan det vara bra att förkorta talen så att det redovisas i tusentals kr, ”tkr” eller i miljontals kronor, ”mnkr”. T. ex. så redovisas ”10 000 kr” som ”10 tkr”.

Vad betyder mn kr?

Mkr är en förkortning och står för miljoner svenska kronor. ... 1 Mdkr är detsamma som 1 miljard kronor. Vanligtvis så skriver man ut detta i stället för alla siffror som skulle behövas för att skriva ut 1 mdkr. En mdkr är detsamma som 0.

Relaterade inlägg: