Kan man leva som vanligt med MS?

Innehållsförteckning

Kan man leva som vanligt med MS?

Kan man leva som vanligt med MS?

I de flesta fall leder den till rörelsehindrande handikapp. Ibland med komplikationer som leder till döden. MS går ofta i skov vilket betyder att man kan leva i många år helt utan besvär innan nästa skov bryter ut.

Vad betyder att sjukdomen MS går i skov?

Skovvis förlöpande MS Ett skov är en akut inflammation någonstans i centrala nervsystemet som ger en akut försämring av någon funktion i kroppen. För att det ska räknas som ett skov ska det vara i minst 24 timmar.

Hur vanligt är MS i Sverige?

I Sverige lever cirka 20 000 personer med MS. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får diagnosen. Inflammation på synnerven är ett ganska vanligt sätt för sjukdomen att börja. Det finns cirka 2,8 miljoner människor med MS i hela världen.

Hur länge överlever man med MS?

Att få diagnosen MS är ibland jobbigt, men de allra flesta lever ett helt liv med sjukdomen och genom mediciner och behandlingar finns det inget som hindrar att man har ett bra liv även med MS.

Vad finns det för behandling mot multipel skleros?

Det finns ingen behandling som kan ta bort sjukdomen helt. Men det finns läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet och som kan lindra besvären. De förebyggande bromsläkemedel som finns registrerade i Sverige och används för MS-behandling är följande: interferon-beta.

Varför drabbas man av MS?

Orsaker till multipel skleros (MS) Forskarna vet inte vad som orsakar MS, men tror på en kombination av miljö och genetiska faktorer. Ärftligheten vid MS är låg (ca 2 procent) och man har inte hittat några avvikande gener som direkt förklarar MS. Det finns inget som talar för att MS är smittsam.

Relaterade inlägg: