Varför får man för lågt blodsocker?

Innehållsförteckning

Varför får man för lågt blodsocker?

Varför får man för lågt blodsocker?

Lågt blodsocker kan bero på: att du har ätit för lite. att du har ansträngt dig för mycket rent fysiskt. att du har tagit mer insulin eller tabletter än du skulle.

Kan man ha högt eller lågt blodsocker?

  • Att ha högt eller lågt blodsocker. I det dagliga livet gäller det att balansera det som höjer och det som sänker blodsockret. Målet är att få en låg och jämn nivå. Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt ...

Hur ofta känner man obehag i kroppen vid blodsocker?

  • Någon känner obehag i kroppen redan vid blodsocker kring 4 millimol per liter (mmol/l) medan andra kanske börjar få känningar först ner mot 2 mmol/l. Det är viktigt att en person som har diabetes är medveten om risken för blodsockerfall och hur det känns.

Hur sänker man blodsockret?

  • Mat höjer blodsockret. Insulin, tabletter och fysisk ansträngning sänker det. Mat, läkemedel och motion är alltså de instrument som personer med diabetes har för att påverka sitt blodsocker. Både för höga och för låga nivåer av socker i blodet är obehagliga.

Vem riskerar att få Blodsockerfall?

  • Personer med diabetes riskerar blodsockerfall eller insulinkänning. De personer som riskerar att få blodsockerfall, även kallat insulinkänning, är de som har diabetes. Det är särskilt vid insulinbehandling som risken uppkommer. Men flera av de blodsockersänkande tabletter som finns, kan också orsaka för lågt blodsocker.

Relaterade inlägg: