När bodelning vid skilsmässa?

Innehållsförteckning

När bodelning vid skilsmässa?

När bodelning vid skilsmässa?

Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. Ni kan själva bodela. Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad.

Varför bodelning vid skilsmässa?

bodelning vid skilsmässa. När ni skiljer er är det bra att göra en bodelning av all egendom som ni äger tillsammans, eller som var och en av er äger och som är giftorättsgods. Värdet av giftorättsgodset ska nämligen fördelas lika mellan er, om ni inte är överens om något annat.

När träder bodelning i kraft?

En bodelning ska göras när äktenskapet har upplösts, d v s när domen om skilsmässa har vunnit laga kraft. Normalt vinner en dom om skilsmässa laga kraft tre veckor efter det att tingsrätten meddelat beslutet om skilsmässa mellan makarna.

När kan bodelning göras under bestående äktenskap?

Vid skilsmässa och dödsfall är en bodelning oftast obligatorisk. Makarna kan också göra en frivillig bodelning under bestående äktenskap. ... Makarna måste göra bodelning utom i de fall makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Relaterade inlägg: