Vad är definitionen av styrketräning?

Innehållsförteckning

Vad är definitionen av styrketräning?

Vad är definitionen av styrketräning?

Muskelstärkande fysisk aktivitet, vilket i FYSS likställs med styrketräning, är en form av fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (till exempel maximal kraft, explosivitet och/eller muskulär uthållighet) och bibehålla eller öka muskelmassan (se ...

Vad menas med progression i träningen?

Progression betyder enligt ordboken “framåtskridande, fortskridande eller utveckling”. Det är vad vi strävar efter när vi tränar – att något ska hända med kroppen och musklerna. Vi vill ha “progress”, för att använda det engelska ordet. Det får vi genom att utsätta kroppen för något som den inte är van vid.

Vad betyder belastning inom idrott?

För att kroppen ska reagera på träningen och byggas upp till en bättre nivå, krävs en tillräckligt stor belastning. En för låg belastning skulle inte ge en förbättrad kapacitet utan endast underhålla den nuvarande (eller till och med försämra), medan en alltför hög belastning skulle leda till en negativ överbelastning.

Vad är Muskelvolym träning?

För att öka muskelvolymen krävs det att du anstränger muskeln maximalt i varje repetition, du ska med andra ord inte ta den ”enkla” vägen genom en övning bara för att kunna lyfta vikten. ... Om du kör bänkpress eller andra pressövningar ska du aldrig sträcka ut muskeln helt utan behålla muskelspänningen genom hela setet.

Vad är Muskelaktion?

Muskelaktion. När en muskel arbetar. De tre primära typerna av muskelaktioner är koncentriskt (förkortande), isometrisk (ingen längdförändring) och excentriskt (förlängande) arbete.

Vad är syftet med styrketräning?

Styrketräning (på rätt sätt) förebygger och motverkar artros, artrit, hjärt/kärl-problem, många typer av ryggproblem etc etc och detta på ett sätt som andra träningsformer inte gör. Slipper man dessa åkommor så kommer livskvaliteten att vara högre och man kan leva ett mycket bättre liv, oavsett i vilken ålder man är!

Vad betyder träningsmängd?

Träning är metodiska övningar i syfte att förbättra någon färdighet. Ofta avses fysisk träning, men det kan även vara mental träning. ... När det gäller fysisk träning eller träning av något som kräver motoriska färdigheter, sker en motorisk inlärning genom träningen.

Vad menas med Överbelastningsprincipen?

När spelaren tränar anpassar sig kroppen till en högre nivå när den utsätts för tillräckligt stor belastning följd av tillräcklig återhämtning – positiv överträning enligt överbelastningsprincipen.

Vad betyder duration inom idrott?

Duration handlar om hur länge man tränar varje gång.

Vad är Träningsprincip?

Vid träning utsätts kroppen för krav och utmaningar den inte är van vid och försöker då anpassa sig för att bättre kunna bemöta samma krav i framtiden. På det sättet leder fysisk träning till utveckling och ökad kapacitet. Om kroppen inte belastas på ett tag leder även det till en anpassning till rådande förhållanden.

Relaterade inlägg: