Vad är Benignt prov?

Innehållsförteckning

Vad är Benignt prov?

Vad är Benignt prov?

Diagnostik och utredning För att selektera de kvinnor som har en ökad risk för höggradig dysplasi respektive större chans till utläkning, görs analys av HPV-DNA (reflextest). ... Om detta prov är benignt kallas kvinnan för ny kontroll efter 12mån+12 mån till barnmorska och sedan tillbaka till GCK.

Vad betyder vs Benignt?

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan ibland bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. De sprider sig inte heller till andra organ i kroppen. En elakartad tumör (cancer) däremot har tappat respekten för omgivningen.

Vad menas med cellförändringar?

Cellförändringar i livmoderhalsen beror oftast på en infektion orsakad av humant papillomvirus, HPV. Det är vanligt att cellförändringar läker av sig själv. Men vissa typer av cellförändringar behöver du få behandling för eftersom de annars kan utvecklas till cancer.

Vad visar ett cellprov?

Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar. En del cellförändringar kan utvecklas till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Vad menas med Körtelcellsatypi?

Riskerna för cancer efter flertalet sorters cellförändringar är välkända, särskilt när det rör sig om höggradiga cellförändringar av så kallad CIN-typ. Men när cellförändringarna är av typen avvikande körtelceller i livmoderhalsen, så kallad körtelcellsatypi, har det hittills varit svårt att ge ett entydigt svar.

Vad är CIN 1?

I amerikansk nomenklatur, som används i de flesta studier, finns två typer av låggradiga cellförändringar. Den lägsta graden kallas ASCUS, den näst lägsta kallas LSIL. I svensk nomenklatur motsvaras detta av Lätt skivepitelatypi och Lätt dysplasi (CIN 1).

Vad är Cervixdysplasi?

Genitala HPV-infektioner överförs sexuellt, är vanligt förekommande och har inga eller vaga symtom. De flesta infektioner självläker men persisterande infektion kan ge upphov till cervixdysplasi som i vissa fall utvecklas till cancer. Utveckling från precancerös cellförändring till cancer tar vanligen flera år.

Är cellförändringar alltid HPV?

Man kan ha olika typer av cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror de på en virusinfektion och läker av sig själva. Men det finns några typer av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. De orsakas nästan alltid av HPV, humant papillomvirus.

Kan lätta cellförändringar vara cancer?

Det finns olika grader av cellförändringar lätta eller höggradiga. Cellförändringar är inte cancer. Lätta cellförändringar läker ofta ut av sig själv och behöver endast kontrolleras regelbundet. Höggradiga cellförändringar bör tas bort med en enkel kirurgisk operation som vanligen sker i lokalbedövning.

Vad menas med höggradiga cellförändringar?

Cellförändringarna delas in i låggradiga och höggradiga förändringar. Låggradiga förändringar innebär att risken att cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer är liten. Höggradiga förändringar innebär en högre risk att förändringarna utvecklas till cancer.

Relaterade inlägg: