Vad betyder utslag återvunnet?

Innehållsförteckning

Vad betyder utslag återvunnet?

Vad betyder utslag återvunnet?

Det som är viktigt att veta är att så fort kronofogden meddelar utslag så får man en anmärkning i deras system. Om man sedan ansöker om återvinning och dessutom vinner i domstol så står anmärkningen fortfarande kvar.

Vad är ett A mål?

E-mål - Dessa handlar skulder till aktörer i den offentliga sektorn, dvs. staten eller kommunen. T ex kan det handla om avgifter, böter, skatter eller studiemedel. Dessa mål leder inte direkt till att en betalningsanmärkning registreras utan att man först har fått en möjlighet att invända mot eller betala den.

Vad är ett utslag Kronofogden?

Ett utslag är ett beslut som vi tar. Om någon anser att du exempelvis är skyldig hen pengar, kan hen ansöka om att få sitt krav fastställt hos oss i ett utslag. Ett utslag innebär att den som vill ha betalt i nästa steg kan ansöka om att vi driver in skulden.

Hur vet man att man har fått en betalningsanmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Vad är ett utslag från Kronofogden?

Har du eller ditt företag fått ett krav på att betala eller göra något (ett föreläggande)? Om du varken betalar, gör det som står i kravet eller invänder, beslutar vi att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) kan jämföras med en dom.

Vad händer efter betalningsföreläggande?

När du ansöker om att få betalt (betalningsföreläggande) ska du ta ställning till om vi ska driva in skulden, om kravet blir fastställt. Om du inte ansöker om verkställighet nu, kan du göra det senare. Tar du inte ställning är huvudregeln att vi driver in skulden (verkställer).

Vad kan utmätas av Kronofogden?

Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska tillbaka eller din lön. Du kan alltid berätta för oss om du har egendom som du vill att vi utmäter och säljer för att betala dina skulder.

Vad händer om man får en skuld hos Kronofogden?

Om skulden inte betalas eller bestrids i tid och registreras innan slutdatumet fastställs skulden genom ett utslag från Kronofogden och då registreras det automatiskt en betalningsanmärkning som sedan finns kvar i tre år för en privatperson. För ett företag (AB, KB, HB) finns en betalningsanmärkning kvar i fem år.

Relaterade inlägg: