Hur räknar man ut det n te talet?

Innehållsförteckning

Hur räknar man ut det n te talet?

Hur räknar man ut det n te talet?

a1⋅k0,a1⋅k1,a1⋅k2,... där sn är summan av de n första elementen i talföljden, a1 är talföljdens första element, och k är kvoten mellan ett tal och det närmast föregående talet i talföljden. Ett exempel på ett användningsområde för geometriska talföljder är vid beräkning av hur kapital ökar när man har en viss ränta.

Hur räknar man ut en aritmetisk talföljd?

För att beskriva en aritmetisk talföljd kan vi införa beteckningarna a1, som är det första talet i talföljden, och d, som är differensen. En allmän aritmetisk talföljd kan då skrivas så här: a1, a1+d, a1+2d, a1+3d,... 3,3+5,3+2⋅5,3+3⋅5,...

Vad menas med figur n?

Från mönster till formel Elementen i en talföljd numreras med platsnummer, n, där n är positiva heltal 1, 2, 3, 4, osv. Elementen betecknas an och beror på platsnumret: Första elementet brukar betecknas a1, andra a2, tredje a3 osv.

Vilket tal är markerat på tallinjen?

tallinjen kan vi mellan två heltal placera in rationella tal som en halv, 3/8, 17/3 och irrationella tal som π och √2.

Relaterade inlägg: