Vad är behörighetskod Transportstyrelsen?

Innehållsförteckning

Vad är behörighetskod Transportstyrelsen?

Vad är behörighetskod Transportstyrelsen?

Behörighetskoden visar att säljaren har tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset och är dessutom en uppgift som omgående uppdateras i vägtrafikregistret efter ägarbytet.

Vad består registreringsbeviset av?

Den första delen (blå delen) innehåller:

 • En behörighetskod om man behöver göra en anmälan via Transportstyrelsens servicetelefon.
 • Uppgift om vem som äger och/eller använder fordonet.
 • Information om fordonet är leasat eller köpt på kredit.
 • Tekniska uppgifter om fordonet.
 • Allmänna uppgifter om fordonet.

Vad står i registreringsbeviset?

Registreringsbeviset är uppdelat i två delar. Del 1 innehåller information om bilen som till exempel måttuppgifter på fordonet, vikter, tillåten last, vilka släp som bilen får dra etc. Del 2 innehåller en rapportdel. Denna används vid till exempel ägarbyte, avställning eller liknande.

Hur hittar man behörighetskod?

Behörighetskoden finns på ditt registreringsbevis. Du hittar behörighetskoden på del 1 enligt bilden. Behörighetskoden på registreringsbeviset är inringad med rött på denna bild.

Kan man logga in på Transportstyrelsen?

Idag kan du antingen legitimera dig med din behörighetskod och ditt registreringsnummer eller med en e-legitimation. Idag kan privatpersoner och enskilda firmor med e-legitimation använda e-tjänsterna. Juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag och ideella föreningar) kan inte använda e-tjänsterna med e-legitimation.

Vad ingår i ett fordons tjänstevikt?

Tjänstevikt bil, traktor och motorredskap

 • det tyngsta karosseri som hör till fordonet,
 • verktyg och.
 • reservhjul som hör till fordonet.
 • bränsle.
 • smörjolja.
 • vatten.
 • föraren.

Vilket Regbevis i bilen?

Registreringsbeviset utfärdas av Transportstyrelsen. Det är EU-anpassat och består av två delar. Den första delen består av fordonets allmänna och tekniska uppgifter. Den andra delen består av uppgifter om tidigare, nuvarande och eventuellt nya ägare.

Vad är Firmateckningsbevis?

”Två i förening” innebär att alla banktransaktioner, tecknande av avtal med mera alltid måste hanteras och skrivas under av de båda personerna. ”Var för sig” innebär att den ena kan göra bankuttag, skriva under avtal med mera utan att den andra personen behöver godkänna.

Vad räknas in i tjänstevikt?

den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. verktyg som hör till fordonet. bränsle, smörjolja och vatten.

Relaterade inlägg: