Vad betyder att valsa i det här sammanhanget?

Innehållsförteckning

Vad betyder att valsa i det här sammanhanget?

Vad betyder att valsa i det här sammanhanget?

Valsning är en plastisk bearbetning av ett material då det passerar genom två eller flera roterande valsar varvid tjockleken (och ibland även bredden) på materialet minskar, samtidigt som dess inre struktur förändras. ... Vid passagen genom dessa öppningar ges materialet successivt den önskade formen.

Vad betyder valsa plåt?

valsning, bearbetningsprocess där ämnet deformeras plastiskt mellan två roterande cylindrar, valsar. Inom metallindustrin är valsning i valsverk den dominerande bearbetningsprocessen för tillverkning av en mängd produkter, till exempel stång, tråd, plåt och band.

Vad betyder varmvalsad?

Valsande bearbetning där ett uppvärmt arbetsstycke pressas mellan två roterande valsar för att minska dess tjocklek. Hettan gör att kornen rekristalliseras.

Relaterade inlägg: