Vad är besta?

Innehållsförteckning

Vad är besta?

Vad är besta?

BESTA (Befattningsklassificering för statistik) är en gruppering av statliga befattningar, efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.

Vad betyder besta kod?

BESTA är ett klassificeringssystem som används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet.

Var god ange en befattning?

När man klassificerar en befattning ska man också ange i BESTA-koden om be- fattningen avser en chefsbefattning eller en annan befattning. Med chefsbefattning avses här befattningar enligt den definition som finns angiven för den generella nivåbeskrivningen för chefsbefattningar (se sid. 13).

Vart hittar jag min besta kod?

Besta-systemet Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och fråga.

Vad tjänar en statstjänsteman?

Medellönen för samtliga (medarbetare och chefer) inom det statliga avtalsområdet i september 2020 var 39 200 kronor vilket var en ökning med 900 kronor jämfört med september 2019, se tabell 1. Medellönen var fortsatt högre för män än för kvinnor, 40 200 jämfört med 38 300 för kvinnor.

Vad tjänar en Servicehandläggare?

34 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vilken myndighet har bäst lön?

Trafikverket i topp Högst lön har generaldirektören på Trafikverket Lena Erixon med 178 600 kronor i månaden. Hon har legat etta på topplistan över myndighetschefernas löner sex år i rad. På andra plats finns Polismyndighetens generaldirektör Anders Thornberg med 173 600 kronor i månaden.

Vad tjänar en enhetschef i staten?

Inom vissa statliga myndigheter kallas enhetschef för sektionschef. Enhetschefens roll är att se till att verksamheten bedrivs och innebär personalansvar för en grupp medarbetare. Medianlönen för en enhetschef är 61 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik.

Vad tjänar en statlig handläggare?

Lön – så mycket tjänar en handläggare. 21 (uppdaterad 21) - En handläggare inom staten tjänar i medianlön 31 000 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik.

Vad tjänar en utredare på Folkhälsomyndigheten?

Utredarens roll är framför allt att utreda, bedöma och besluta om fall som inkommer till verksamheten. Utredarrollen har goda framtidsutsikter och behovet fortsatt stort. Medianlönen för en utredare är 40 300 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik.

Relaterade inlägg: