Hur räknar man 30 dagar netto?

Innehållsförteckning

Hur räknar man 30 dagar netto?

Hur räknar man 30 dagar netto?

I det fall parterna inte avtalat om betalningsvillkor så framgår detta av lagstiftning. Betalningsvillkor 30 dagar (netto) betyder att fakturan ska betalas 30 dagar efter fakturans datum, parterna måste även avtala tidpunkt för fakturans utställande. Andra vanliga betalningsvillkor är 15, 60 och 90 dagar.

Vad gäller vid förfallodatum?

Det är ditt ansvar att företaget får betalningen i tid, senast på förfallodagen. Tänk på att förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala. Betalningspåminnelse ska betalas inom den tid som står på påminnelsefakturan.

Vad gäller vid fakturering?

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

  • Datum för utfärdandet av fakturan.
  • Löpnummer.
  • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.
  • Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet.
  • Säljarens och köparens namn och adress.

Relaterade inlägg: