Vad menas med tydliggörande pedagogik?

Innehållsförteckning

Vad menas med tydliggörande pedagogik?

Vad menas med tydliggörande pedagogik?

Tydliggörande pedagogik är ett arbetssätt där man synliggör och konkretiserar information, instruktioner och kommunikation. ... Målet med tydliggörande pedagogik är att skapa förutsättningar för eleven att bli delaktig och så självständig som möjligt i olika situationer och aktiviteter.

Vad innebär Autonomistödjande?

Det som gav bäst resultat var ett autonomistödjande arbetssätt med hög struktur. Det innebär att eleverna vet vad som förväntas av dem, att vardagen är strukturerat i tid och aktiviteter, att det finns tydliga regler och förväntningar, men att det inte finns straff utan stöd när eleverna misslyckas.

Vad menas med Teacch metoden?

TEACCH-modellen (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren) utvecklades i början av 1970-talet av psykologerna Eric Schopler och Robert Reichler, vid UNC (University of North Carolina School of Medicine) i USA och antogs som delstatsprogram 1972.

Vad betyder Teacch metoden?

Tydliggörande pedagogik är en försvenskad version av TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped CHildren). Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som innefattar ett antal redskap som kan förtydliga vardagen för individen och göra omvärlden förståelig.

Vad är en autonom?

Autonomi[redigera | redigera wikitext] ... Autonomi (självstyre) innebär självbestämmanderätt, oberoende, inom flera områden som till exempel territorium, politik och taktik. Ordet autonomi kommer av grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag).

Vad är TEACCH hjälpmedel?

Därför förespråkar TEACCH-modellen användandet av visuella hjälpmedel. Tanken är att dessa hjälpmedel gör världen mer förutsägbar och att personen med autism med stöd från sina hjälpmedel kan bli mer självständig i vardagen. Ett vanligt hjälpmedel inom den tydliggörande pedagogiken är ett visuellt schema/dagsplan.

Hur TEACCH kan bidra till tillgänglighet likvärdighet och delaktighet?

Resultatet visade att samtliga arbetsterapeuter upplevde att TEACCH bidrog till ökad aktivitet och delaktighet hos personer och autism. Den faktor som ständigt återkom i resultatet och som hela metoden tycks bygga på var att alltid se till individens förutsättningar och behov.

Hur Teacch kan bidra till tillgänglighet likvärdighet och delaktighet?

Resultatet visade att samtliga arbetsterapeuter upplevde att TEACCH bidrog till ökad aktivitet och delaktighet hos personer och autism. Den faktor som ständigt återkom i resultatet och som hela metoden tycks bygga på var att alltid se till individens förutsättningar och behov.

Vad är Lågaffektivt beteende?

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Det handlar om att ha förståelse om varför individen tar till problemskapande beteende. ... Vi har strategier för att hantera problemskapande/våldsamt beteende när det väl uppstår.

Relaterade inlägg: