Vad menas med meritvärde?

Innehållsförteckning

Vad menas med meritvärde?

Vad menas med meritvärde?

När du söker en utbildning vid en högskola eller ett universitet konkurrerar du om en plats med ditt meritvärde. Ditt meritvärde är ditt jämförelsetal plus eventuella meritpoäng. Meritvärdet kan bli olika beroende på behörighetskraven på de utbildningar du söker.

Vad är ett bra meritvärde antagning?

Man kan inte direkt säga att en viss meritpoäng är bra eller dålig, det handlar mer om vilket program och vilken skola du vill komma in på och om din poäng räcker för det. Den högsta poängen man kan få är 340 vilket betyder att man har A i samtliga ämnen.

Hur fungerar gymnasie merit?

Meritpoäng är, alltså, de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till över 20.0 (maximalt till 22.5). Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik.

Vad är omräknat Betygsmedelvärde?

Om UHR har bedömt ditt betyg hittar du medelvärdet i ditt utlåtande. Hur räknar vi ut jämförelsetalet? Klicka på "räkna ut", så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att vissa länder har flera betygsskalor – därför är det viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.

Vad betyder meritvärde i urvalsgrupp?

Alla sökanden i en urvalsgrupp rangordnas och får ett meritvärde som är avgörande för sökandens placering i urvalet. Det är alltså med detta värde som du konkurrerar i urvalet om en plats på den utbildning som du har sökt. Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att bli antagen.

Vad är ett bra meritvärde från grundskolan?

Våren 2019 var meritvärdet för ,7 poäng och för ,8 poäng. Flickorna hade i genomsnitt ett högre meritvärde än poj- karna oavsett om meritvärdet baserades på betyg i 16 eller 17 ämnen. ... Våren 2019 uppvisades det högsta meritvärdet för både pojkar och flickor sedan våren 1998.

Vad kan jag komma in på?

Du behöver ha det som kallas grundläggande behörighet. Sedan finns också särskilda behörighetskrav eller områdesbehörigheter som innebär att olika utbildningar har olika krav på vilka kurser från gymnasiet man måste ha läst för att vara behörig till en viss utbildning..

Är 20 Merit bra?

För att få t. ex. 22,5 poäng behöver man A i alla ämnen som ger 20,00 poäng och fulla meritpoäng som är 2,5. Förutom antagningspoängen för läkarprogrammet är det också viktigt att tänka på behörigheten.

Hur fungerar kursbetyg?

När du går i gymnasiet så läser du kurser som tillsammans blir 2500 poäng. ... För att få gymnasieexamen ska man läsa kurser som blir 2500 poäng och bli godkänd i 2250 av dessa poäng. När du sedan söker till högskolan så gör du det på dina slutbetyg från gymnasiet och snittet av det som kallas meritvärde.

Relaterade inlägg: