Vad består en bergkristall av?

Innehållsförteckning

Vad består en bergkristall av?

Vad består en bergkristall av?

Bergkristall är en färglös, helt genomskinlig och klar variant av mineralet kvarts. Bergkristall används i billigare smycken, då det liknar diamant och har tidigare även använts i ljuskronor men har det senaste seklet där istället ersatts av slipade glasbitar alternativt plastbitar.

Vad är sten gjord av?

En bergart består av ett eller flera mineral. De mineral som bygger upp bergarterna kallas bergartsbildande. Till dessa hör dels ljusa mineral som kvarts, fältspat och ljus glim- mer (muskovit), dels mörka mineral som mörk glimmer (bioit), amfibol och pyroxen.

Vad är bergkristall bra för?

Bergkristallens energi symboliserar klarhet, vakenhet, balans och samklang. Den sägs harmonisera och sammanlänka vårt medvetande och vår närvaro med universums existentiella kraft. Det sägs att bergkristallen kan transformera, förstärka, fokusera och balansera energi.

Relaterade inlägg: