Vad betyder viskositet på olja?

Innehållsförteckning

Vad betyder viskositet på olja?

Vad betyder viskositet på olja?

Viskositeten hos en olja mäts genom dess flödesmotstånd. ... Detta mått är relaterat till hur en olja flyter när den är kall, såsom vid uppstart av motorn. Det andra talet definierar hur en olja flyter vid motorns normala driftstemperaturer. Ju lägre talet är desto bättre kommer den att flyta.

Vilken olja ska jag ha?

Det finns både mineraloljor och syntetoljor men vi rekommenderar att alltid välja syntetisk olja. Den har längre livslängd och minskar bränsleförbrukningen, vilket är bättre för både bil, plånbok och miljö. Den syntetiska oljan går utmärkt att fylla på även om du har mineralolja sedan tidigare.

Relaterade inlägg: