Hur fungerar urvalsgrupper?

Innehållsförteckning

Hur fungerar urvalsgrupper?

Hur fungerar urvalsgrupper?

Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar. När det inte finns lika många platser som det finns sökande till en utbildning, görs ett urval bland de sökande som är behöriga. ... Hur platserna ska fördelas när två eller flera sökande har samma meritvärde varierar mellan utbildningarna.

Vad betyder sa antagning?

De utbildningar som du har gjort en sen anmälan till behandlas i en egen urvalsgrupp som heter ”Sen anmälan (SA)”. Där får du ett meritvärde som beror på vilket datum din sena anmälan kom in.

Vad är da för urval?

Urvalsgrupper
APL-1Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb - grupp 1
BFSökande med studieomdöme från folkhögskola
BISökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BIISökande med gymnasiebetyg med komplettering
DADirektantagning

Vad menas med gymnasiebetyg med komplettering?

För sökande med gymnasieexamen som kompletterar med en kurs för meritpoäng räknas betyget i kursen med i jämförelsetalet. Tilläggskomplettering innebär att en sökande skaffar ett betyg i en kurs som inte finns i slutbetyget, inte är behörighetsgivande, men som höjer jämförelsetalet om det räknas med.

Hur fungerar reservantagning?

Antagen, reservplacerad eller struken?

Vad avgör Antagningspoäng?

Vad är antagningspoäng? Antagningsstatistik tas fram efter varje antagningsomgång till högskolan/universiteten, och antagningspoängen/meritvärdet visar helt enkelt vad den sist antagna till respektive utbildning hade för gymnasiebetyg eller högskoleprovsresultat.

Hur fungerar APGR?

Du rangordnas inom urvalsgruppen Det är alltså med detta värde som du konkurrerar i urvalet om en plats på den utbildning som du har sökt. Genom att ha ett meritvärde i flera urvalsgrupper ökar chansen att bli antagen. Vid meritberäkning på akademiska poäng räknas avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag.

Vad menas med förstahandssökande?

Högskolorna måste enligt lag reservera en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Vad är Kompletteringsbetyg?

Kompletteringsbetyg. Har du läst och fått betyg i en kurs efter att du fått ditt slutbetyg, räknas det som en komplettering. Att "komplettera" betyder alltså i de här sammanhangen att läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig eller en kurs som ger meritpoäng.

Relaterade inlägg: