Vad menas med Betaltjänstleverantör?

Innehållsförteckning

Vad menas med Betaltjänstleverantör?

Vad menas med Betaltjänstleverantör?

Den som omsätter betaltjänster för motsvarande mer än 3 miljoner euro per månad måste ha tillstånd för att få driva verksamheten och kallas i lagen för betalningsinstitut. Den som omsätter ett lägre belopp kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad betaltjänstleverantör.

Vad är penningöverföring?

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en betalningsmottagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar, eller ...

Vilka omfattas av lagen om betaltjänster?

När det gäller svenska tillhandahållare av betaltjänster, får tillstånd ges endast ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande inom EES finns i 3 kap. 26 §. Lag (2018:175).

Vad är betalningsförmedling?

företag som förmedlar betalningar mellan säljare och köpare. – Betalningsförmedlaren är varken säljare eller köpare, utan har som affärsidé att göra hantera penningtransaktioner. Företaget kan sköta fakturering, betalningspåminnelser och vid behov inkasso.

Vad är Betaltjänstombud?

Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt.

Vad är en Betalningsinitieringstjänst?

Det gemensamma i betalningsinitieringstjänster är att du låter betaltjänstleverantören genomföra betalningen direkt från ditt bankkonto och att betalningen till exempel inte går via kort, autogiromedgivande eller en elektronisk plånbok. Du tillåter det här genom att signera med ett BankID eller kortdosa/digipass.

Hur funkar det att skicka pengar med Western Union?

Du måste fylla i formuläret Skicka pengar och betala ombudet beloppet du vill skicka i kontanter, plus avgifter. För att hämta ut pengarna måste mottagaren fylla i formuläret Ta emot pengar hos valfritt Western Union-ombud och uppvisa giltig legitimation. Ombudet betalar sedan det överförda beloppet till mottagaren.

Vad är internetbetalning?

175 kr per år. Priset tas ut kvartalsvis från det konto som angavs när tjänsten tecknades. och till andra svenska banker.

Vad är en tredjepartsleverantör?

Tredjepartsleverantörer är företag som antingen hjälper dig genomföra så kallade direktbetalningar eller att sammanställa din budget. I den nya betaltjänstlagen från 2018 finns regler som bland annat innebär att banken inte får neka tredjepartsleverantörer tillgång till information.

Vad är Tredjepartsaktör?

Tredjepartsaktör är en extern aktör (till exempel systemleverantör eller annan bank) som med medgivande från kontoinnehavaren kan hämta kontoinformation och initiera överföringar från kontoinnehavarens konto.

Relaterade inlägg: