Vad betyder G#?

Innehållsförteckning

Vad betyder G#?

Vad betyder G#?

Då bara G# skrivs ut betyder detta dur med G# (giss) som grundton. Ibland används G# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Vad betyder betyg p?

Ditt slutbetyg kanske istället baseras på en tenta du gjort i samma kurs. Så här såg det ut för mig inom kursen Introduktion till industriell ekonomi, där fick jag P (Pass) på två kursmoment och B ett vilket resulterade i B i slutbetyg.

Vilka betyg kan man få på universitet?

Vanligast är den tregradiga skalan: väl godkänt, godkänt och underkänt. Men andra skalor förekommer också. Vid juridisk fakultet och i ingenjörsutbildningar används ofta till exempel tre- eller fyra-gradiga skalor.

Vad är B för betyg?

Betyget D innebär helt enkelt att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda, och betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. Underlaget för dessa betyg kan variera mellan olika elever, de kan uppfylla olika delar av kunskapskravet.

Vad betyder betyg G#?

Betyg på prov enligt skalan G–U tas inte med i sammanvägning. För godkänt kursbetyg krävs dock G på prov enligt denna skala.

Varför får man betyg på högskolan?

De flesta har upplevt den beryktade betygshetsen någon gång under sin skolgång. Du fick troligen lära dig att betygen från högstadiet var avgörande för vilken gymnasielinje du kunde gå. Och gymnasiebetygen visade sig vara behjälpliga för att komma in på önskad högskoleutbildning.

Hur betygsätts man på universitet?

Högskolepoäng. Varje kurs eller delkurs som du läser vid universitetet ger dig ett antal högskolepoäng. Hur många poäng du får när du läst en enskild kurs beror på hur omfattande kursen är. En veckas studier innebär 1,5 högskolepoäng.

Relaterade inlägg: