Vad är FMU?

Innehållsförteckning

Vad är FMU?

Vad är FMU?

Försäkringsmedicinska utredningar (FMU) används framför allt vid bedöm- ning av arbetsförmåga i särskilt komplexa sjukskrivningsärenden. Samman- taget bedöms ca 9 000 FMU behövas under 2018, till en sammanlagd utgift om 250 miljoner kronor.

Vad händer efter AFU?

AFU leder till olika typer av utfall beroende på ärendets karaktär, där vissa får fortsatt sjukpenning eller sjukersättning, medan andra nekas fortsatt sjukskrivning. Utredningen spelar en mera central roll i ärenden där Försäkringskassan beslutar att neka sjukpenning, då den bidrar till att legitimera beslutet.

Hur går en Arbetsförmågeutredning till?

Utredningen genomförs av ett multiprofessionellt team och resulterar i ett underlag som tydligt beskriver individens funktioner kopplade till bedömning av arbetsförmåga. Försäkringskassan skall utifrån underlaget kunna fatta beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Vad är en Arbetsförmågeutredning?

Du som har försörjningsstöd och behöver veta hur mycket du klarar av att arbeta kan få hjälp genom en arbetsförmågeutredning. Du som behöver veta vilka arbetsuppgifter du klarar av och hur mycket du kan arbeta kan få en utredning via kommunen.

Vad är syftet med Aktivitetsförmågeutredningar?

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) Syftet med en AFU är att få ett underlag som tydligt beskriver den försäkrades aktivitetsförmåga i förhållande till vad ett normalt förekommande arbete kräver.

Vem utför AFU?

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) Undersökning av en läkare som syftar till att ge en helhetsbild av den försäkrades arbetsförmåga avseende normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. med hjälp av psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Vad händer efter Aktivitetsförmågeutredning?

Aktivitetsförmågeutredning (AFU) En AFU är en standardiserad utredningsform som ser likadan ut för alla försäkrade. AFU ska ge en helhetsbild som inte bara beskriver funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar utan även belyser den försäkrades kvarvarande förmåga till aktivitet.

Hur lång tid tar utredning Försäkringskassan?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid. Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt. Det betyder att det kan ta mellan 60 och 90 dagar innan du får ditt beslut.

Vem bedömer min arbetsförmåga?

Försäkringskassans handläggare ska bedöma arbetsförmågan hos den som ansöker om sjukpenning för att kunna besluta om hen har rätt till ersättning. Bedömningen görs utifrån uppgifterna i ansökan, läkarintyget och lagstiftningen.

Relaterade inlägg: