Vad menas med uppsägning?

Innehållsförteckning

Vad menas med uppsägning?

Vad menas med uppsägning?

Uppsägning är en handling eller meddelande att en part avser att få ett avtal eller annat rättsligt förhållande av något slag att upphöra. I allmänhet kan uppsägning ske utan att formella krav ställs på uppsägningen. För vissa avtalstyper gäller dock särskilda regler.

Vad betyder ett varsel?

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. Fackklubbarna på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen.

Kan man säga upp någon utan anledning?

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste uppsägningen vara sakligt grundad. Skälet måste vara något av följande - arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte visar på någon saklig grund vid uppsägning , är uppsägningen ogiltig. Då behöver du påtala det och göra en "ogiltighetsinvändning".

Vad menas med vad är din nuvarande uppsägningstid?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid, om du inte kommit överens om annan uppsägningstid i ditt anställningsavtal.

Hur länge varar ett varsel?

Varsel vid uppsägning Handlar det om personer är det fyra månader som gäller. För mer än 100 uppsägningar måste en arbetsgivare varsla som senast ett halvår före uppsägningarna.

Vad gör jag om jag blir varslad?

Om man har blivit varslad är det alltid viktigt att kontakta sitt fackförbund så snart så möjligt för stöd och rådgivning under processen. Facket kontrollerar även att arbetsgivaren har utfört varslet rätt och håller koll på alla dina rättigheter som arbetstagare.

På vilka grunder kan man säga upp personal?

Uppsägningen måste ha saklig grund Du som arbetsgivare är alltså skyldig att göra den anställda medveten om att du anser att hens beteende är felaktigt. Misskötsamhet, som till exempel samarbetssvårigheter, inkompetens och dåliga arbetsprestationer kan vara saklig grund till uppsägning av personliga skäl.

Har du frågor innan du blir uppsagd?

  • Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren i regel skyldig att kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller Unionen för en förhandling . Om du har frågor i samband med en uppsägning är du välkommen att kontakta Unionen för att få råd och stöd. Du har enligt lag rätt till skriftligt uppsägningsbesked.

Kan du varsla om uppsägning?

  • Att varsla om uppsägning är inte samma sak som att säga upp. ... Om du blir uppsagd och din arbetsgivare har kollektivavtal, kan du få hjälp och stöd av ett trygghetsråd. Gör därför en anmälan tillsammans med arbetsgivaren till det trygghetsråd som gäller dig.

Vad är skillnaden mellan avsked och uppsägning?

  • Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Relaterade inlägg: