Vad betyder förutspådde?

Innehållsförteckning

Vad betyder förutspådde?

Vad betyder förutspådde?

/försöka/ komma fram till vad som kommer att existera eller inträffa i framtiden, vanligen med hjälp av analys av samtiden eller historiska data | :''Företaget '''förutspår''' betydligt högre [..]

Vad betyder ordet förutsäga?

Förutsäga betyder i stort sett samma sak som förutse.

Vad betyder förutse?

Betydelsemässigt är de snarlika. Förutsägbar är bildat till förutsäga, som betyder 'på förhand räkna ut och uttrycka sig om något'. Förutsebar är bildat till förutse, som betyder 'på förhand räkna ut eller inse något'. Skillnaden mellan att ha förutsett något och att ha förutsagt något är tydlig.

Vad menas med förse?

Förse betyder ungefär detsamma som förse sig på.

Vad betyder främja aktning?

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Relaterade inlägg: