Kan väcka åtal?

Innehållsförteckning

Kan väcka åtal?

Kan väcka åtal?

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång. En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.

Vad kostar det att väcka åtal?

Om talan väcks vid svensk domstol och åtminstone en part finns i ett annat EU-land kan ett europeiskt småmålsförfarande tillämpas. Kravet får inte överstiga 5 000 euro. Det är baserat på en EU-förordning som gäller i alla EU-länder utom Danmark. Ansökningsavgiften är 900 kr.

Hur lång tid har man på sig att väcka åtal?

Från att en person häktats ska åklagaren normalt sett väcka åtal inom 14 dagar, men tiden kan förlängas efter beslut av domstolen. Hur lång tid själva förundersökningen tar beror till stor del på vilken typ av brott det rör sig om.

Hur fungerar enskilt åtal?

Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. Vissa brott, framförallt ärekränkningsbrott, får inte åtalas av en åklagare utan lov av den som brottet riktade sig mot. Även vid brott som faller under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas om åklagaren beslutar att inte åtala.

Relaterade inlägg: