Vad menas med lödning?

Innehållsförteckning

Vad menas med lödning?

Vad menas med lödning?

lödning är en metod att foga samman metallstycken. Det sker genom att man smälter en annan metall över fogen mellan metallstyckena.

Vad är lödtenn egentligen?

lödtenn är tenn som speciellt är anpassat för lödning. Det kallas också tennlod.

Vad kan man löda med Silverlod?

Silverlod används när du ska löda rostfritt stål, stål, mässing samt koppar och kopparlegeringar. Arbetstemperaturen blir lägre och flytbarheten bättre vid högre silverhalter.

Hur går det till när man löder?

Vid lödning uppvärms fogytorna endast till strax över lodets smälttemperatur. Den temperaturen är alltid lägre än grundmaterialets egen smälttemperatur. Detta uppnås genom att lodet legeras med andra metaller som har lägre smälttemperatur eller egenskaper än lodets huvudmetall.

Vad menas med god vätning vid lödning?

Vid lödning är det viktigt att: Temperaturen är så hög att man ligger över smältintervallets övre gräns, annars får man inte ordentlig vätning. Samtidigt får temperaturen inte vara så hög, eller vara så länge, att värmekänsliga delar tar skada.

Hur använder man Lödvatten?

För att lodet ska fästa och flyta ut på rätt ställe så penslar man både lödställe och lodet med flussmedel eller lödvatten som det också kallas. Det hindrar oxidering på lödstället. Lödvattnet smälter vid lödningen och bildar en glasklar hinna på silvret.

Vad innebär Kallödning?

Så kallad kallödning uppstår när de delar som ska hopfogas inte har uppnått smältintervallets övre temperaturgräns. Lodet väter då inte grundmaterialet ordentligt. Ytan på lodet blir matt, kristallin och skrovlig. Det elektriska övergångsmotståndet blir högt.

Vad händer vid mjuklödning?

Mjuklödning. Vid mjuklödning ligger lodets temperatur under en obestämd gräns omkring 450 °C. ... Då är det fråga om ett smältintervall omkring denna temperatur; smältan stelnar inte direkt, när temperaturen sjunker, utan har en degig konsistens. Legeringen 55/45 med något högre smältpunkt förekommer också.

Vad kan man löda med?

För att sammanfoga två metallytor med varandra används ett så kallat lod. Lödtenn är det lod som används för lödning av elektronik. Lödtenn kan bestå av flera olika legeringar. Vi säljer idag endast blyfritt lödtenn.

Vad kan man löda?

De lod man arbetar med är i allmänhet baserade på tenn och bly. Arbetstemperaturen hos dessa ligger mellan 1øC. Det är lättare att arbeta med mjuklod än med hårdlod, mycket beroende på den lägre arbetstemperaturen. Vid mjuklödning kan du använda såväl lödpenna som lödkolv och gasolbrännare.

Relaterade inlägg: