Vad betyder blå vägskyltar?

Innehållsförteckning

Vad betyder blå vägskyltar?

Vad betyder blå vägskyltar?

Kommentar: Blå bottenfärg används för vägvisning längs allmänna vägar som inte är motorväg eller motortrafikled.

Vilka regler gäller i Bussfil?

Bussfiler får användas av alla fordon som är tänkta för transport av fler än 8 passagerare (utom föraren). Normalt får även cyklar – och ibland taxibilar och motorcyklar – använda bussfilen under den angivna tiden.

Får buss i beställningstrafik köra i bussfil?

Stockholms stad har beslutat att låta även annan trafik använda bussfilerna. På försök öppnar man ett stort antal busskörfält i stan för beställningstrafik, vilket betyder turistbussar.

Vad menas med ett påbudsmärke?

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla.

Vem får köra på Bussgata?

Bussgatorna är där de är av en anledning, till exempel i närheten av skolor eller tätbebyggda områden. På dessa gator är det endast bussar som får framföras, om det inte är så att de är belägna till höger i färdriktningen. I så fall får även cyklar och moped klass 2 framföras där.

Vilka får köra i bussfiler?

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m. fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.

Får man köra i bussfil med moped?

Generellt får körfältet endast trafikeras med fordon i linjetrafik, moped klass II och cyklar. Är körfältet upplåtet även för annan trafik, t ex taxi eller motorcykel, anges det med tilläggstavla.

Är det tillåtet att köra mc i Bussfil?

Idag finns det 22 vägsträckor där mc tillåts i kollektivtrafikkörfält. Tre av dessa är Trafikverkets vägar från Stockholm till Ekerö och Nacka. På kommunala vägar är det upp till varje kommun att bestämma om mc eller annat fordon får köra i kollektivtrafikkörfältet. För statliga vägar är det Länsstyrelsen som beslutar.

Relaterade inlägg: