Vad är det som orsakar fetma?

Innehållsförteckning

Vad är det som orsakar fetma?

Vad är det som orsakar fetma?

Fetma orsakas av arvsanlag i samverkan med faktorer i barnets livsmiljö. Genetiska faktorer har stor betydelse för utveckling av fetma (11). Barnet kan vara mer eller mindre känsligt för att gå upp i vikt. Faktorer som mättnadskänslor, aptit, kroppsform och ämnesomsättningen påverkas likaså av våra gener.

Varför är det farligt att vara överviktig?

Övervikt är ett tillstånd som kan öka risken att utveckla fetma. Fetma är en kronisk sjukdom som ofta kräver långsiktig behandling och uppföljning. Övervikt och fetma ökar risken för typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom, men även social stigmatisering och dess konsekvenser.

Vad beror viktuppgång på?

Övervikt beror oftast på att man får i sig mer energi från mat och dryck, än vad man gör av med genom att röra på sig. Men man kan också födas med gener som gör det lättare går upp i vikt. Även stress, vissa sjukdomar och en del mediciner kan påverka vikten. Vad och hur du äter kan bero på flera saker.

Hur kan fetma botas?

De vita fettcellerna använder vi till att lagra energi, medan de bruna fungerar tvärtom. De omvandlar nämligen energi till värme som gör att kroppen kan bränna fett. Det som är så häpnadsväckande med hormonet iricin är att det kan omvandla vita fettceller till bruna.

Varför ökar övervikten i Sverige?

Övervikt innebär ett BMI mellan 25 och 29,9 och fetma BMI 30 eller högre. Övervikt och fetma påverkas såväl av våra livsvillkor och levnadsvanor som av genetiska faktorer (4). Vår livsmiljö har under de senaste decennierna blivit allt mer "obesogen", det vill säga att den främjar fetma (4).

Hur vet man om man har övervikt?

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Ett värde över 25 definieras som övervikt, ett värde över 30 som fetma.

Vilka är mest överviktiga?

Vid mätningen 2020 uppgav mer än hälften, 52 procent, av Sveriges befolkning 16–84 år övervikt eller fetma (figur 1). Förekomsten var högre bland män, 57 procent, än bland kvinnor, 46 procent. Motsvarande siffror för fetma (enbart) var 15 procent bland män och 16 procent bland kvinnor.

Är det hälsosamt att vara tjock?

Det har kommit flera studier som pekar på att det går att vara rejält överviktig men ändå frisk som en nötkärna. Det vill säga att vara mycket fetare än normalt utan ökad risk för att drabbas av diabetes typ 2 eller hjärt- och kärlsjukdom. Men en ny studie pekar på att "hälsosam fetma" delvis är en myt.

Vad beror ofrivillig viktnedgång på?

Icke-förväntad viktminskning, som inte handlar om födointaget, kan bero på försämrad matspjälkning eller malabsorption. En annan orsak är förändrade inre förutsättningar, t. ex. förhöjd ämnesomsättning (giftstruma), hjärtsvikt, eller cancer.

Kan man gå upp i vikt av högt blodtryck?

De allra flesta går upp i vikt efter ett tag och de som lyckas behålla sin vikt är så få att man inte har kunnat göra någon studie på det. Trots att högt blodtryck är den vanligaste diagnosen på våra vårdcentraler behandlas det inte i den utsträckning som rekommendationerna säger.

Relaterade inlägg: