Vad innebär boende parkering?

Innehållsförteckning

Vad innebär boende parkering?

Vad innebär boende parkering?

Boendeparkering innebär att du som uppfyller kraven kan parkera upp till tre dygn ut med gator och sju dygn på övriga parkerings-platser inom respektive område som är till för boendeparkering (se skyltning). Du ser var du får parkera och hur lång tid, på parkeringskartan nedan.

Vad kostar boendeparkering i Linköping?

Avgiften för boendeparkering är 370 kr/månad. Boendeparkeringstillstånd gäller för parkering på kommunal gatuparkering som är utmärkt med vägmärke om boendeparkering, se information nedan under rubriken boendeparkeringsområden.

Vad betyder m4n parkering?

Vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” (innebär att man får parkera nattetid) är parkering tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande vardag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.

När får du parkera?

Du får parkera högst två timmar i följd. Det gäller dygnet runt, veckans alla dagar. Klockan 8–18* måste du betala en avgift. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket.

Relaterade inlägg: