Vad menas med Kreditscore?

Innehållsförteckning

Vad menas med Kreditscore?

Vad menas med Kreditscore?

Ditt UC-Score är baserat på din UC Riskprognos (eller kreditscore som det även kallas). Det är ett mått på din kreditvärdighet – och påverkar dina förutsättningar att bli beviljad lån och krediter. ... Det är alltså en omvänd mätskala jämfört med UC Riskprognos, där låga procenttal visar på god kreditvärdighet.

Vad betyder beräknad kreditrisk?

Man använder sig av en skala som löper från 0 (Ingen kreditvärdighet kan ges) upp till 10 (God kreditvärdighet). Nivåerna emellan utgörs av 1 (kredit avrådes), 2-4 (svag kreditvärdighet) och 5-7 (kreditvärdig).

Vad är en bra kreditvärdighet?

Här får du veta vad kreditvärdighet är, vad den bedöms utifrån samt vad du kan göra för att förbättra den....Kreditvärdighet skala 0-100 - en riskprognos.
BETYGSSKALARISKPROGNOS
Utmärkt0.1%
Mycket bra0.2% - 0.9%
Bra1.0% - 4.0%
Mindre bra4.1% - 25.0%
BE

Vad menas med UC?

Upplysningscentralen (UC), är ett företag med kreditupplysningstillstånd. De får alltså utföra kreditupplysningar på privatpersoner och företag som de sedan kan förse banker och långivare med.

Har Sverige Credit score?

I Sverige finns idag ingen direkt lagstiftning om vilka uppgifter man får använda. Credit Scoring modeller och beräkningar ägs eller tillhör ett kreditupplysningsföretag. Credit Scoring-poängen är inte tillgänglig för personen ifråga som övrig information som ett kreditupplysningsföretag hanterar.

Vad är bra kreditvärdighet?

Kreditvärdigheten är ett mått på din förmåga att kunna betala dina skulder. Den påverkas av faktorer som inkomst, boende, livssituation och andra lån och krediter. Din kreditvärdighet kan klassas som låg, medel eller hög och är avgörande för huruvida du kommer kunna få lån i framtiden.

Vad är kreditupplysning UC?

Upplysningscentralen (UC), är ett företag med kreditupplysningstillstånd. ... Informationen bankerna får från UC via din kreditupplysning fungerar som ett underlag kring beslutet om de kan låna ut pengar till dig eller inte.

Vad ser man på en UC?

De krediter som ingår i upplysningen är blanco, avbetalnings- och kortkrediter samt bolån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare.

Relaterade inlägg: