Vad betyder boende m4n?

Innehållsförteckning

Vad betyder boende m4n?

Vad betyder boende m4n?

Vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” (innebär att man får parkera nattetid) är parkering tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande vardag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.

Vad betyder avgift boende?

Under ”P” märket finns två separata tilläggstavlor med endast en typ av information på vardera tavla, Avgift och Boende. Du får parkera här om du löser en parkeringsbiljett. Tilläggstavlan ”Boende” anger att den som bor i området kan ha ett särskilt tillstånd och får parkera enligt särskilda villkor.

Hur länge får man parkera på boendeparkering?

Regler och villkor för boendeparkering: Du kan endast boendeparkeringstillstånd för ett fordon. Biljett kan köpas en månad framåt men man får bara parkera 7 dagar i sträck. Fordonet måste alltid flyttas under tiden parkeringsförbud gäller på platsen, till exempel vid miljöparkering.

Hur betalar man parkering i Örebro?

App, Swish, sms och betalkort kommer vara sätten att betala sin avgift på i de nya parkeringsautomaterna.

Relaterade inlägg: